Поверителност

Политика за конфиденциалност, защита на лични данни и бисквитки:
Политика за конфиденциалност
ЛУКСАР ЕООД, ЕИК – 207116924, имейл за връзка: office@imam.bg разбира важността на конфиденциалността на Вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме, че Вашите лични данните са защитени.

ЛУКСАР ЕООД няма да изисква по телефона или по имейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. ЛУКСАР ЕООД няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

ЛУКСАР ЕООД събира определена информация от публичното Интернет пространство чрез електронен магазин imam.bg, намиращ се на imam.bg или чрез свързани с imam.bg интернет сайтове. Възможно е информацията да бъде събрана директно от потребители, които се свържат с imam.bg. Този документ (“Политика за конфиденциалност”) описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него (“Лични данни”, “Лична информация”).

Лична информация

ЛУКСАР ЕООД събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка – договор, предоставяне на клиентско обслужване по договор, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационния бюлетин, организирани от дружеството събития или игри, участие в онлайн проучвания, дискусионни групи, или форуми за маркетингови дейности.

ЛУКСАР ЕООД  събира следната лична информация от използващите електронния магазин потребители: име, адрес за доставка, електронна поща за контакт при изпълнение на поръчка – договор, телефонен номер за контакт при изпълнение на поръчка – договор, статистика (от Facebook Pixel) за по-добро обслужване и по-персонализирана реклама на клиенти – потребители. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация, като например информация за банкова сметка, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата или доставка на стока, която потребителят е заявил. Потребителят остава единствен притежател на личната информация. Събирането на посочената информация се извършва на основание чл. 6, т. 1, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г. Предоставянето на посочените лични данни е договорно изискване, необходимо за сключване и изпълнение на договор за доставка на стоки и/или услуги, заявени на електронния магазин imam.bg. В случай на непредоставяне на отделни части от горната информация, е възможно да се затрудни или да липсва възможност за регистрация на личен профил в електронния магазин imam.bg и за извършване на заявки за доставки на стоки и/или услуги (сключване и изпълнение на договор).

Използвайки електронния магазин imam.bg и/или извършвайки поръчка, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Употреба на Вашите лични данни

imam.bg използва личните данни на потребителите, за да им предостави възможност да регистрират личен профил на imam.bg , да се обработват подадените заявки (поръчки) по договори за доставка на стоки или услуги и запитвания, да се потвърждават поръчките, да се предлагат допълнителни артикули, да се предоставят опции за разплащане по поръчките, да се изпращат смс или имейл уведомления за напомняне (само ако клиентът е забравил да си вземе поръчката от куриер), да се предостави клиентско обслужване по договори и заявки, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да може imam.bg и допуснатите от него продавачи или служители в отдел „рекламации и доставка“  да изпълнят поетите по договора задължения и ангажименти и да предоставят стоката и/или услугата, която потребителят очаква.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели или да оттегли съгласието си за обработване на лични данни по всяко време. Ако потребителят не желае или възразява данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, има право на възражение и може да се свърже с imam.bg чрез контактите, публикувани на imam.bg

imam.bg би могъл да използва предоставената информация, за да създаде обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извърши базиран на нея статистически анализ.

Криптиране на лични данни

imam.bg гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно (почти винаги), imam.bg използва SSL-кодиране, за да подобри сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп.

Употреба на „бисквитки“ (cookies)  и други сходни технологии

Сайт imam.bg исползва бисквитки. „Cookies“ са малки файлове, които се изпращат до компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. „Cookies“ се съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита „Cookie“ и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал „Cookie“. За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.

Предоставяне на лични данни на подизпълнители и трети страни

imam.bg предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес за доставка. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) посредством строго определени процедури за конфиденциалност. На други трети лица, несвързани с търговската дейност на imam.bg лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и imam.bg, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

imam.bg не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Достъп, корекция, съхраняване, ограничаване на обработването и изтриване на личните данни

Всеки потребител има или може да поиска достъп, като и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил (ако има такъв), регистриран сайта imam.bg. imam.bg ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, и иска да бъде „забравен“ може да се свърже с imam.bg на контактите, публикувани на imam.bg

Изменение на тази Политика на Конфиденциалност

imam.bg може да променя тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

Препоръки за безопасност от imam.bg

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Автентичните e-mail-и на imam.bg са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@imam.bg или “office@imam.bg”

Не са автентични и-мейли от imam.bg, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от imam.bg

Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “imam.bg“. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от imam.bg.

Потребителите могат да упражнят право на жалба относно обработването на личните им данни чрез Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Дата на влизане в сила: 18.05.2018г.